Om Fokus på fokus

Vi bygger en positiv fremtid

Fokus på fokus leveres av Taransvar, en norsk veldedig organisasjon. Arbeidet bygger på forskning om hvordan hjernen fungerer rundt kognisjon, fokus og læring. Hvis du gjør et lite søk etter gode råd og oppmuntringer på nettet, så vil du se at felles for de aller fleste vil være at det er viktig å holde et godt fokus. Dette er imidlertid nokså umulig når man har kommet inn på et feilspor. Men, sammen kan vi finne tilbake til gleden i livet. Hvorfor ikke gi det et forsøk?

#

Vårt behandlingstilbud

Vi er ikke i gang enda, men vårt behandlingstilbud vil fokusere på å bryte destruktivt fokus og etablere et konstruktivt fokus. Det kan innebære terapi i form av "kognitiv terapi" eller "eksponeringsterapi". Vi snakker ikke for å snakke om problemer. Problemfokus er kun nyttig der det er nødvendig for å bryte fokus på det destruktive.

Hva vi gjør

Behandlingsprogram

Noen ting i livet fortjener vårt fokus. Vi har kanskje et ansvar overfor andre, en jobb eller annet. Da er det viktig at vi fokuserer på dette. Andre ting fortjener ikke vårt fokus, men vi klarer likevel ikke å slippe det. Vår behandling fokuserer på begge deler: Både det å slippe det destruktive og å etablere godt fokus. Mange klarer dette selv, men det er enklere å få til i en gruppe som motiverer hverandre til å gå gjennom denne prosessen sammen.

#

Endringsvillighet

ER VI VILLIGE?

Mange psykiske problemer skyldes destruktive "mentale prosjekter" som vi ikke er villige til å gi slipp på. Hva dette dreier seg om varierer fra person til person. Grunnen til at vi ikke er villige til å slippe det varierer også. Dersom du ikke er fornøyd med livet ditt eller retningen det tar, så ønsker vi å snakke med deg.

#

Eskponeringsterapi

Mental læring

Evnen til å lære er en helt fundamental funksjon i hjernen. Eksponeringsterapi vil si at man utsetter seg for en ubehagelig situasjon. Målet er så at man innser at situasjonen ikke var så ille som man hadde trodd. Læringsmessig skiller ikke dette seg fra alle andre typer læring. Øvelse gjør mester. Pugging og terping hjelper. Av og til trengs det mange repeteringer før det sitter. Dette kan du kanskje klare selv. Dersom det er for vanskelig, så bør du kanskje søke hjelp fra fagfolk i starten.

Når det gjelder alle tryper trening, så sitter mye mellom ørene. Det er opplagt at dette også gjelder mental trening. Vi bistår gjerne med dette.

#

Kognitiv terapi

Tenker vi klart?

Noen tanker er destruktive. Men er det riktig? Er det viktig? Fører det noe godt med seg? Noe må vi akseptere. Noe endres ved at vi endrer måten vi tenker om det. Vi kan ikke endre alt, men vi kan bestemme hvilken betydning vi tillegger det. Trenger du hjelp, så snakker vi gjerne med deg om dette.

#

Psykologi

Bevissthet om tankene

Cognitive-experiential self-theory (CEST) gir etter vår mening en veldig god forklaring på hvordan vi tenker. De sier at vi har to paralelle beslutningssystemer i hjernen. Det ene er intuitivt, raskt, automatisk og erfaringsbasert system. Når vi ser et menneske, reagerer vi automatisk basert på vår erfaring med dette mennesket eller med andre. Men vi har også et annet beslutningssystem som er tregere, rasjonelt og kognitivt. Vi kan så øve oss til å overstyre det automatiske systemet gjennom å øve på å tenke annerledes. Etter hvert vil så tanker, følelser og handlinger basert på det kognitive ta over som erfaringene som styrer automatikken. Det er dette man f.eks gjør når man trener opp soldater eller innen sport. Eksponeringsterapi er også et klart eksempel på dette. Dessverre er det også dette man gjør når man grubler etter et traume eller på annen måte lærer seg destruktiv atferd. Derfor er det viktig at du søker hjelp med en gang dersom du sitter fast i destruktive tankemønstre.

#

Hvordan virker hjernen?

Ved å fokusere, skaper vi endringer i "synapsene", som er en væskefylt spalte mellom hjernecellene. Dette kalles synaptisk plastisitet og gjør det enklere å holde fokus. Dersom vi beholder fokuset, vil det også føre til permanente endringer i hjernen. Dette kjenner vi som læring av evner, ferdigheter, personlighetstrekk og annet. Disse er permanente, men trenger fokus og synaptisk plastisitet for å nå bevisstheten og trigge den innøvde automatikken. De permanente endringene er myelinerte aksoner (forgreninger), nye dentritter (kontaktpunkter) og kanskje elektriske synapser. Les mer om:

Synapsene

... sentrale når vi tenker

Synapsene er væske-fylte spalter mellom nerve-cellene i hjernen. "Alle" er enige om at synapsene her helt sentrale for hvordan vi tenker. Rus og medisiner påvirker synapsene. Synapsene påvirkes også av vårt fokus. Dette kalles synaptisk plastisitet og nokså midlertidig. Dersom du f.eks er god til å trikse med en fotball, så trenger du likevel litt "oppvarming" før det sitter. Ved å tilføre rusmidler eller medisiner gjennom blodet, overlater vi langt på vei til tilfeldighetene å styre vårt fokus. Dette kan redusere ubehagelig tankekjør, men for å løse problemene trenger vi fokus og rasjonell tenkning. Vi mener derfor det er bedre å droppe medisiner og rus og heller fokusere på å etablere et konstruktivt fokus i livet. Noen klarer dette selv, men det er enklere dersom vi er flere som står sammen. Kontakt oss gjerne for å snakke mer om dette.

#

Myelin

AUTOMATIKK

En baby-hjerne er grå, mens en voksen-hjerne er hvit. Man har visst i over 100 år at dette skyldes et hvit fett-stoff som heter myelin. Senere forskning har vist at myelin gjør nerve-forbindelser inntil 100 ganger raskere. Dette får æren for at vi kan gå og snakke. For oss er det også innlysende at dette spiller en hovedrolle når det gjelder alle mentale prosesser. Angst, depresjon, ADHD, tvangslidelser og annet kan derfor sees på som destruktive innlærte ferdigheter. Ulikt synaptisk plastisitet (beskrevet over), er myelin permanent. De trenger imidlertid synaptisk plastisitet for å komme i fokus.

#

Dentritter

HJERNEFORBINDELSER

Sammen med myelin (beskrevet over), så danner hjerneforbindelsene (dentrittene) våre evner, talenter, personlighetstrekk og såkalte triggere. Men der myelin kan spille en hovedrolle for "finjustering", kan dentritter spille hovedrollen når det gjelder kunnskap. Begge deler spiller så tett sammen at det ikke gir mening å skille dem. Det viktige er at vi fyller hjernen vår med kunnskap og ferdigheter som gir oss et godt liv. Det er aldri for sent å starte prosessen, men nå er bedre enn senere. Ta kontakt dersom du ønsker å diskutere dette med oss.

#

Plastisitet

PLASTISITET

Plastisitet betyr "formbarhet". Hjernen er formbar. Gjennom vårt fokus, endrer vi synapsene. Når vi fokuserer over tid, så gir dette permanente endringer. Noen endringer bidrar til et godt liv, mens andre gir oss problemer. Øvelse gjør mester både når det gjelder konstruktive og destruktive ferdigheter. Vi har fått være kognitive ferdigheter for at vi skal lære oss å bruke disse til å styre livet vårt. Dersom du ser at ting går i gal retning, så ikke nøl med å spørre om hjelp.

#

Rus

RUS

Rus påvirker synapsene på forskjellig vis. I tillegg til å være skadelig of farlig, setter dette også vår evne til å fokusere og tenke logisk ut av spill. Man kan si at rus er fokus tilført gjennom blodet. Vi har ingen innvirkning på hvilke områder i hjernen dette aktiverer. Derfor blir noen aggressive, noen gråter, noen blir glade og andre sovner når de blir påvirket. Vi har tidligere sett på at fokus over tid gir permanente endringer i hjernen. Det er en veldig dårlig ide å la slike permanente endringer i hjernen skyldes tilfeldigheter. Dersom du har problemer du ikke klarer å løse selv, så er det mye bedre å snakke med oss. Det er ikke for sent å starte en god prosess.

#

Medisiner

MEDISINER

For å gjøre det helt klart, så snakker vi her BARE om medisiner som påvirker synapsene. Det er også veldig viktig at det kun er din lege eller de du blir henvist til som kan gi deg råd om bruk av slike medisiner. Vi kan imidlertid si litt om hva medisinene gjør. Medisiner markedsføres gjerne mot angst, depresjon eller søvnvansker. Det finnes imidlertid ikke medisiner som virker kun mot disse plagene. Medisinene tilføres gjennom blodet og har til hensikt å redusere eller stimulere hjerneaktivitet. For en hjerne som er preget av angst, vil medisinen kunne virke mot angst. For en hjerne som er preget av sjakk-tanker, vil den samme medisinen gjøre det umulig å spille sjakk. Vi mener derfor det er bedre å fylle sitt fokus med noe konstruktivt og droppe bruk av rus og slike medisiner. Livet blir best av å la et godt fokus styre fremtiden. Dette gjelder spesielt dersom utgangspunktet er vanskelig. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp til dette.

#

Send melding

#

Våre klienter sier:

Foreløpig finnes det ingen. Høres dette spennende ut? Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer.

Det er håp!

Hjernen er et fantastisk organ som har evnen til å fikse store psykiske problemer dersom vi hjelper til med et konstruktivt fokus. For mange synes dette helt umulig. Da kan vi hjelpe! Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Nyhetsbrev.

Nyhetsbrev vil komme etter hvert.